సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  habalavikas@gmail.com

  ఆ మాస్టారి పూర్తి పేరు మురళీమాధవ్ అని గమనించమనవి.

  Reply
 2. 2

  habalavikas@gmail.com

  రచయిత మనవి. –ముడమూడవ పేరాలో – ఇలా ఉండగా ఆఊరి పాఠశాలకు ‘మురళీ మాధవ్ ‘ అనేమాస్టర్ ట్రాన్స్ ఫరై వచ్చాడు – అని ఉండాలి.దయతో గమనించగలరు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: