సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  బాగుందండి. అక్కడైనా ఇక్కడైనా పెళ్లి విధానమే మారిపోతోంది. పెళ్లి ఒక సంబరం లాగా, ఆడంబరంగా చేసుకున్తున్నారే కాని , విలువ తెలుసుకోవటం లేదు . విడియో లు , ఫోటోగ్రాఫర్లే కాకా సేల్ఫీలు, బుట్టలో వెళుతూ కుడా సేలిఫీ లే పెల్లికుతురికి. ఏముంది లెండి చెప్పుకోవటానికి 🙂

  Reply
  1. 1.1

   G.S.Lakshmi

   అంతేగా..

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: