సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  mallikarjuna.adusumalli@gmail.com

  visleashana baavundi.rachaithalaku aalochanaamsam.

  Reply
 2. 2

  మథు చిత్తర్వు

  రచయిత రచనని విమర్శించే ముందు మాటలు అవసరమా? మీ రన్నట్లు రచయిత ఆత్మ, రచన దేనిగురించి ,అని తెలియకుండా ఆ రచనని ఏ సామాజిక స్పృహ, అస్థిత్వ వాదాల కొలబద్దల లోనో విలువ కట్టి ,వారి విజ్ఞానాన్ని చూపించేందుకో ఆకాశం అంత ఎత్తు న్న భుజం తడుతూ కానీ రాసే ముందు మాటలు ఎక్కువ.అయినా రచయిత పాపం అడిగి రాయించుకుంటూనే వుంటాడు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!