సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    sarat babu

    sarat
    ఈ ధారావాహిక-81చివరి వాక్యంలోని తుది ఐదు పదాలే (పూర్వీకులు నిర్మించిన వారధి ‘నీలమత పురాణం’) సంపూర్ణ వివరాలందిస్తున్నాయి. అవును. కశ్మీరు వాసులు తమను తాము ప్రత్యేకం అనుకోనక్కరలేదు. ఇతరులు దాన్ని భిన్నంగా భావించడమూ తగదు. రచనానువాదాన్ని అందరిముందూ ఇంత వికాసదాయకంగా ఉంచడం వందనీయం.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!