సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పద్మావతి కస్తల

    పాల్గొన్న వారి పేర్లు కూడా ప్రచురిస్తే బాగుంటుంది

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!