సంచికలో తాజాగా

కోడిహళ్లి మురళీమోహన్ Articles 109

కోడిహళ్లి మురళీమోహన్ వ్యాసకర్త, కథకులు, సంపాదకులు. తెలుగు వికీపీడియన్. 'కథాజగత్', 'సాహితి విరూపాక్షుడు విద్వాన్ విశ్వం', 'జ్ఞానసింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు' అనే పుస్తకాలు ప్రచురించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!