సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala

  నిజమే పిల్లలకు చెప్పటం చాలా కష్టం.

  Reply
 2. 2

  Sasikala

  లక్ష్మిగారూ! అతిశయోక్తికాదు కానీ, చిన్నప్పుడు అమరచిత్రకథలో సిండ్రెల్లా చదివి, మా అక్కతో, నాన్నగారితో ఇదే వాదించేదాన్ని. ఏదో చెప్పి మరిపించేవారు. ఈ జనరేషన్ వాళ్లకు లాజికల్ జవాబు దొరికేవరకూ వదలరు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: