సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Sridhar Choudarapu

    ముళ్ళగాయాలకు పూలు లేపనాలు పూస్తాయని దేవుడిలా సృష్టించాడు. బాగుంది మీ కవిత, కవిత్వ శైలి

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!