సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Dr.Sanganabhatla Narsaiah

  Exllent analysis.proposals are true.evidences are given.but the damage was also took place.It is our duty to correct it.The central govt.should plan to reconstruct the history in a big project.so that an indian should held his head high.

  Reply
 2. 2

  డి.వి.శేషాచార్య

  వక్రీకరించబడిన మన దేశ చరిత్ర గురించి అరటి పండు ఒలిచి చేతుల్లో పెట్టినట్టు చాలా జాగ్రత్తగా విశ్లేషణాత్మకంగా చెబుతున్నావు తమ్ముడూ . బాగుంది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: