సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    G Sambasivarao

    కథ రచయిత స్వీయ అనుభవం! సహజధోరణిలో
    ఆసక్తి కరంగా సాగింది! సహజత్వానికి దగ్గరగా, సంభాషణలు, సన్నివేశాలు మలచడంలో రచయిత అందెవేసిన చేయి! హృదయపూర్వక అభినందనలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!