సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    N K Babu.

    చినుకులు శ్రీ లక్ష్మి గారి వ్యాసం బాగుంది. కళాపూర్ణోదయం, ఔచిత్యం అనే పుస్తకం 2007 లో వచ్చింది. రంగు టఅద్దాల గది అనే పుస్తకం రాశారు ఇదీ 2012లో వచ్చింది. అలాగే శ్రీ రంగం నారాయణ బాబు కథలు, నాటికలు, కొన్ని వ్యాసాలు కూడా పుస్తకం గా వచ్చింది. గుంటూరు లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ పురస్కారం .లభించింది.. మిసిమి, భారతి, వంటి అనేక Patrika లలో వ్యాసాలు, కావలి నుంచి వచ్చిన రమణయ్య గారి అనేక సంకలనాలు లో వ్యాసాలు కూడా వున్నాయి. మహానుభావులు ను తీర్చుకొనే అవకాశం ఇచ్చారు ధన్యవాదాలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™