సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    sea ttle

    సోమశంకర్ గారూ, తప్పు పట్టాలని కాదు, seattleని సియాట్ల్ అని పలుకుతారు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: