సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    అనిల్.అట్లూరి

    కారు చిరాకులు బాగున్నాయ్!
    నిజమే, అందుకనే పట్టణ్ణాలలో ఊబర్ / ఒలా లా వాడకం పెరుగుతున్నది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: