సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    sarat babu

    sarat

    భార్యని ఏడిపించిన భర్త…శీర్షిక ఉత్కంఠగా, కథనం హృద్యంగా ఉన్నాయి.రచనా శైలికి ఇక తిరుగే లేదు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™