సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    వేంకట చండీశ్వర్

    కట్టద కార్మికురాలి జీవన యాతనను కళ్లకు కట్టినట్టుంది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: