సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  nagamani v

  పరిమతమైన పరిధిలో, అదీ ఓ ప్రయాణంలో (ఒక రైలు బోగీలో) అలనాటి సమాజాన్ని ప్రతిబింబించడం శ్యామ్ బెనెగళ్ గొప్పదనం. తెలుగు వ్యాఖ్యానం బావుంటోంది.

  Reply
 2. 2

  venulaxmi@mirafra.com

  Very nice….as always. The quote at the end is always inspiring and thoughtful

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: