సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    mallikarjuna.adusumalli@gmail.com

    manchi kavitha. gothe kavithala,karunasree padyamla vundi.purushulantaa kalisi raayadagga kavitha.manoharamgaa vundi.baaqdhyatha kooda gurthu thesthondi.abhinandana,abhivandanaalu.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™