సంచికలో తాజాగా

గూడూరు గోపాలకృష్ణమూర్తి Articles 60

విజయనగరం వాస్తవ్యులైన శ్రీ గూడూరు గోపాలకృష్ణమూర్తి హిందీ ఉపాధ్యాయులుగా పదవీవిరమణ చేశారు. వారు రాసిన కథలు వివిధ వార్తపత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. కొన్ని కథలు సంకలనంగా వెలువడ్డాయి.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!