సంచికలో తాజాగా

డా. మార్కండేయులు జొన్నలగడ్డ Articles 10

డా. జొన్నలగడ్డ మార్కండేయులు కవి, కథా రచయిత. వృత్తి రీత్యా కళాశాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకులు. వీరు వ్రాసిన కథలు అనేక పత్రికలలో ప్రచురింపబడ్డాయి.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!