సంచికలో తాజాగా

జి. వల్లీశ్వర్ Articles 19

వల్లీశ్వర్ సుప్రసిద్ధ రచయిత, పాత్రికేయులు. ‘ఆంధ్రప్రదేశ్' మాసపత్రిక (2005-15) కు ప్రధాన సంపాదకులు. 'నిప్పులాంటి నిజం' (రాజీవ్ గాంధి హత్య, దర్యాప్తు); 'నరసింహుడు '(పి.వి.నరసింహారావు సమగ్ర జీవితకథ); 'రిజర్వుబ్యాంకు రాతి గోడల వెనకాల’ (First book on RBI) వీరి అనువాద రచనలు. శ్రీ పి.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్, IAS, గారి - 'నాహం కర్తా, హరిః కర్తా'; 'తిరుమల లీలామృతం', 'తిరుమల చరితామృతం', 'అసలేం జరిగిందంటే ...!' - పుస్తకాలకు సంపాదకులుగా వ్యవహరించారు. 'అయినా, నేను ఓడిపోలేదు' (జ్యోతిరెడ్డి ఆత్మకథ), 'వైఎస్సార్ ఛాయలో...' (సి.ఎం మీడియా సలహాదారుగా అనుభవాలు), 'వాల్మీకి రామాయణం' (పిల్లలకోసం 108 తైలవర్ణ చిత్రాలతో) (All by Emesco publications)... వీరి ఇతర రచనలు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!