సంచికలో తాజాగా

వేదాంతం శ్రీపతిశర్మ Articles 45

వేదాంతం శ్రీపతిశర్మ కథా రచయిత. నవలా రచయిత. వ్యంగ్య హాస్య రచనలకు పెట్టింది పేరు. "ఆరోగ్య భాగ్యచక్రం" అనే పుస్తకాన్ని వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!