సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  G.S.Lakshmi

  భలే ఉందండీ కథ ఉమాదేవిగారూ. మధ్యలో కవిత్వం అంతకన్న బాగుంది. హ హ ..

  Reply
 2. 2

  Kamala paracha

  అందుకే కవుల కు అందరు దూరంగా ఉంటారు 🙂

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!