సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Adinarayana Setupathi

    ముష్టి చెయ్యడం చేస్తూన్నట్టు చూపించుకోవడం కొందరికి గొప్ప. ఆ ఆలోచనకు ప్రతిరూపం ఈ కథ. సాధారణంగా మనలో చాలామందికి ఈ రోగం వుంటుంది. తనతో అంతరాత్మతో జరిగిన సంఘర్షణ, రిక్షా వాడి జవాబు ఈ కథకు ఆత్మ! మంచి వెబ్ పత్రిక మా వికాసం, ఢిల్లీ తెలుగుసాహితీ సభ్యుడు ఆర్ ఎస్ వేంకటేశ్వరన్ రాసిన ఈ కథ అద్భుతః. మంటో అనువాద కథలతో కవితలతో అలరిస్తూన్న ఈ యువమిత్రుడూ భారతీయసాహిత్యరంగాన్ని ఇంకా ఇంకా ఉన్నతశిఖరాలకు చేర్చాలని ఆకాంక్షిస్తూ..।

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: