సంచికలో తాజాగా

Related Articles

102 Comments

  1. 51

    Mannem sarada

    తల్లి దండ్రులలో ఒకరు వెళ్ళిపోగానే మిగిలినవారి బాధ్యత స్వీకరించదానికి తర్జన భర్జన లు పడటం నేను చాలా చోట్ల చూసాను. తమకోసం రక్థమాంసాలిచ్చి పెంచిన తల్లిదండ్రుల్ని బరువుఅనుకోవడం, వారి ఆస్తి మాత్రం కావాలనుకోవడం ఎంతో హేయం. మీరు మీ అమ్మగారి మాట నిలబెట్టడమే కాకుండా మీ నాన్న గారి బాధ్యత స్వీకరించడం ఉదాత్తమైన చర్య. ముందు ముందు పిల్లలు వాటిని మనలానే నిలబడతారని చెప్పలేం. చూస్తుండగానే స్థలాలు కబ్జా అయిపోతున్నాయి. మీ బాధ్యతని మీరు సక్రమంగా నిర్వర్తించడం హర్షణీయం

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™