సంచికలో తాజాగా

9 Comments

 1. 1

  malapkumar@gmail.com

  అవునవును you are too intelligent we know.

  Reply
 2. 2

  రవి

  బాగుంది 🙂
  ఈ లాక్ డౌన్ తరవాత మెంతికూర ఒలవడం ఏమిటీ, ఇంటి పనంతా అవలీలగా చేసేసుకోడం అలవాటయిపోయివుండాలి కదా!?

  Reply
 3. 3

  Sasikala Volety

  కొబ్బరికాయల వాడి వ్యాపారం బావుందండి. మీ పనిగండం కూడా. అం చేసారో ఆ మెంతికూర ఇంతకీ! చాలా బాగుందండి సున్నితమైన మీ హాస్యప్రహనం

  Reply
  1. 3.1

   G.S.Lakshmi

   ధన్యవాదాలు శశికళా.

   Reply
 4. 4

  Sita Mangu

  See pani gandam makes a person tooooo intelligent Every one must learn after reading this Rachana

  Reply
  1. 4.1
 5. 5

  Sita Mangu

  Panigandam makes a person toooooooo intelligent . After reading this, we can follow panigandam theory and become intelligent

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: