సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  ఆ దీవి లోకి వెళ్ళాలి… పర్మిషన్ ఇవ్వండి.😊.

  Reply
  1. 1.1

   G. S. Lakshmi

   ఇస్తే నాకేంటిట. 😁😁

   Reply
 2. 2

  alluri gouri lakshmi

  లక్ష్మి గారూ ! వాళ్ళు భలే గడసరులు.మనం లేనప్పుడు చక్కగా వండుకుని తింటారు. మనకి సాయం చెయ్యమంటే మాత్రం, వంటింట్లో పనులు అసలేమీ తెలీనట్టు ఒకదానికొకటి చేసి విసిగించి మనం ఒక్కళ్ళమే చేసుకుంటే హాయి అనిపించేస్తారు.

  Reply
  1. 2.1

   G. S. Lakshmi

   ఇస్తే నాకేంటిట. 😁😁

   Reply
  2. 2.2

   G. S. Lakshmi

   కదండీ. 😁

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: