సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  malapkumar@gmail.com

  మేముమటుకు ఎక్కడ నవ్వాపుకోగలిగాము నవ్వీనవ్వీ కడుపునొప్పి వస్తోంది. మరీ ఇంత ఇదా !

  Reply
 2. 2

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  మన మహిళల ఆఫీస్ రూమ్… బావుంది… నవ్వుల పువ్వులొలికిస్తూ… 🤣😂🤣

  Reply
  1. 2.1

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: