సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  SUBBALAKSHMI

  ఎంత బాగా చెప్పారండీ శారదగారూ..

  Reply
 2. 2

  Girija Peesapati

  నిజం నిర్భయంగా వ్యక్తపరుస్తారు మీరు. మా గ్రామంలో కూడా నా చిన్నతనంలో ఈ కుల ప్రస్తావన ఎక్కువగా ఉండేది. ఇప్పుడిప్పుడే ఇతర కులస్తులు మా ఇళ్ళలోకి రావడానికి (అదీ కొన్ని ప్రదేశాల వరకు మాత్రమే) అనుమతిస్తున్నారు. అదృష్టం కొద్దీ మా అమ్మగారు ఈ‌జాడ్యానికి అతీతంగా ఉంటారు కనుక మేమూ అందరితో కలిసిపోయి ఉంటాం.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™