సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Girija Peesapati

    చాలా బాగున్నాయి మీ ఆఫీసు విషయాలు. అప్పుడు బాధ కలిగినా ఇప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలు భలే బాగుంటాయి కదమ్మా

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!