సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Girija Peesapati

    మరీ ఇంత దారుణంగా ఒకమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుని మోసం చెయ్యడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. మోసాలు చేస్తూ బతికే వాళ్ళకు, పరాన్నభుక్కులకు ఈ సమాజంలో కొదవే లేదు. ఈరోజుల్లో ఈజీ మనీ కోసం ప్రాకులాట మరీ ఎక్కువైపోయింది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!