సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Radha rani poojari

    స్వేచ్ఛానువాదం అయినా కవి ఎక్కడా భాష, ప్రాసల విషయంలో వెనుకంజ వేయలేదు..ముఖ్యంగా కవితకి ఎన్నుకున్న టైటిల్ బాగుంది.. జీవితంలో ప్రతి నిమిషాన్ని సద్వినియోగం కావించుకోవాలి, ప్రతికూల దృక్పధాన్ని అలవర్చుకోవాలి, తన కలలిని, అభిరుచులను చంపుకో కూడదు, ప్రతి విషయానికి స్థానం ఇవ్వాలి అన్న ఒక్క ఆధ్యాత్మిక సందేశం ఉంది..యువతకి ఎంతో ఉపయోగపడే , ప్రేరణ ను అందించే సందేశం ఇది..
    రాధా రాణి పూజారి, ముంబై

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!