సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  మంచి నాన్నలు నిజం చెప్పరు… భవానీదేవి గారికి ధన్యవాదాలు.

  Reply
 2. 2

  gdkyyprml@gmail.com

  శక్తి స్తంభం నాన్నే కదా. త్యాగమూర్తి నాన్నే కదా. భవానీదేవి గారి రచన నాకు నచ్చినది, నిజమే నాన్న నిజం చెప్పరు.

  Reply
 3. 3

  Bhamidipati swayanga nagaraju rao

  నాన్నలు మంచి,చెడు అని రెండు రకాలు ఉండరు.అర్ధం చేసుకుంటేనాన్న అంటేనే మంచివాడు అని అర్ధం.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: