సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Annapurna

    anta tegimpu vunna ammaei tammunni tane dariloki tevachhu.leda taginasiksha veyachhu. tane hatya cheyadam parishkaramkadu.mattu ichhi anga chhedan cheyadame taginasikshaga nenu bhavistanu. eemata cheppadaniki evaroo munduku ravadamledu…enduku?

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!