సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  శేషు

  Hii andee, నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక book చదువుతున్నపుడు పెళ్లిళ్లకు సంబంధించిన ఘట్టాలు అందులో ఉండగా నేను ఒకవేళ పెళ్ళికొడుకు కాశీ వెళ్లిపోతే yelauntundi అని ఊహించుకొని ఒక short film story రాసుకున్నానుand I am going to shoot it, ఇప్పుడు అదే సన్నివేశం ఇక్కడ చూసేసరికి really thrilled andee.

  Reply
  1. 1.1

   G. S. Lakahmi

   అవునాండీ శేషుగారూ, మీ comment చదివి నేను కూడా thrilled. మీ కథలో కూడా పెళ్లికొడుకు కాశీ వెళ్ళిపోతాడాండీ.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: