సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Valliswar

  ఓ మంచి జ్ఞాపకం . యాభై ఏళ్ల తరువాత కూడా గుర్తుంచుకొని రాశారు. శ్రీమతి అన్నపూర్ణ నిత్య సాహితీ సాధకులు.

  Reply
 2. 2

  Annapurna

  Dhanyavadalu valliswargaru….indanta me prostahame.!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: