సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Dr Trinadha Rudraraju

  It touches everyone and slugs one’s own memories. Its like a prism that reflects different spectrum at various angles of incidence. Writer narrated in a simple manner but effectively.

  Reply
 2. 2

  mallikarjuna.adusumalli@gmail.com

  mallikarjuna.
  malliarkuna.adusumalli@gmail.com
  ఎపుడు చదివినా మనసు మెత్తనైపోయే రంగుల హేల.కన్నీటి చినుకు కయినా,పెదవి మెరుపుకైనా ఈ రంగుల హేల అవసరం.చాల బావుంది.అభినందనలు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: