సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పి.కే. ఆనంద్

    ఎవరిని దెప్పిపొడవకుండా, తప్పులెన్నకుండా సాఫీగా సాగిన కథ. జీవిత సాయాహ్నంలో తలిదండ్రులకు ఊతంగా ఉండలేకపోతున్నామే అని బాధపడుతున్న అవంతిక మనోవ్యధ అర్థంచేసుకోగలం. చక్కటి ముగింపు కథకి వన్నె తెచ్చింది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: