సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    సింగిడి రామారావు

    కథ బాగుందిసార్ చివరివరకు విసుగులేకుండా చదివింపజేసిన రచన వాస్తవముల్ వివరింపదగున్
    సుబ్రమణి గారు అభినందనలు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: