సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీధర్ చౌడారపు

    మీ సమీక్ష ఆ పుస్తకాన్ని చదవాలనిపించేలా ఉంది. మీరూ కవి మరియు కథకుడు కావడం మూలాన ఆ ఛాయలు మీ సమీక్షలో తొంగి చూసి చాలా అందంగా తయారయ్యింది. సెబాసులో

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: