సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  viజేతలకు అభినందనలు .

  Reply
 2. 2

  Mani Vadlamani

  Vijetalaku andarikin abhinandalu

  Reply
 3. 3

  dasaraju ramarao

  vishistamaina prayatnaniki santushtamaina phalitam. vijetalaku shubhakankshalu.

  Reply
 4. 4

  G.S.Lakshmi

  విజేతలకు అభినందనలు.

  Reply
 5. 5

  పేట యుగంధర్.

  విజేతలకు అభినందనలు. రచయితలను ప్రోత్సహిస్తున్న సంచిక కు ధన్యవాదాలు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!