సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  Valliswar

  చాలా కాలం తరువాత ఒక పాత్రికేయుడిలో మానసిక సంఘర్షణ ఈ ‘ఆత్మ విముక్తి ‘ కథలో చదివాను.
  నిజానికి ప్రతి పాత్రికేయుడిలో ఇలాంటి సంఘర్షణ వుంటుందని ఇప్పటికాలంలో చెప్పలేం. కాని అలాంటి సంఘర్షణ కొన్ని తేడాలతో పాత్రికేయుడిగా నేనూ అనుభవించాను.

  ఈ కథలో …. ఆ సంఘర్షణ కాలంలో అతను ఎలా వున్నాడో, ఆ తరువాత ఎలా మారాడో చెప్పిన తీరు ఆ అలంకారాల్లో చూడండి:

  యాక్టివోని పెట్రెలు తాగుడికి తృప్తి తీరనంతగా అలవాటు చేశాను.
  …………
  జానపద కథల్లో రాజకుమారులు లోకాన్ని తెలుసుకోవటానికి వేషం మార్చి దేశం మీద పడ్డట్టు తిరుగుడే… తిరుగుడు….!
  ………….
  జీవితమంటేనే మార్పుకదా! చదివిన చదువునంతా అటకెక్కించి, మురికి అంటించుకున్నా, ఇంకా బుర్రలోని కొన్ని సిద్ధాంతాల ఆకులు పచ్చగానే ఉన్నై.
  …………..
  బయట బాగా ముసురు పట్టింది. నాలో లోపల మాత్రం మనసుతెర – ధవళస్వచ్ఛంగా ఉంది.
  …………….
  👌

  Reply
 2. 2

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  విహారి గారి “ఆత్మ విముక్తి” కథ ఎన్నో అక్షరాల లోతుల సారాంశం. ఒకటికి రెండుసార్లు జాగ్రత్తగా చదివి, ఆ మెలకువలు పసిగట్టాల్సిన కథాపాఠం.
  విహారి గారికి అభినందనపూర్వక నమస్సులు.
  ఎమ్వీ రామిరెడ్డి

  Reply
 3. 3

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  విహారి గారి ఆత్మ విముక్తి అద్భుతం ..ఒక పరిణితి చెందిన కలం జాలువార్చిన ప్రత్యక్షరo ..అనుభూతి ప్రేరకమే ..పత్రికారoగo లోని ఒక కాలమిస్టు క్షీణ విలువల్నిన్చి ..పరివర్తన చెందడం కధాoశo అయినా ప్రతి వాక్యంలోనూ దర్శనమీచ్చే పలుకుబడులు ..అలంకారాలు అబ్బురమనిపిస్తాయి ..కధల గురువు గారికీ అభినందనలు ..అభివాదాలు !
  🙏 శ్రీ కంఠ స్ఫూర్తి ..

  Reply
 4. 4

  ఘాలి లలితా ప్రవల్లిక

  విహారి గారి ఆత్మ విముక్తి
  చాలాబాగుంది .
  జీవితమంటేనే మార్పుకదా! చదివిన చదువునంతా అటకెక్కించి, మురికి అంటించుకున్నా, ఇంకా బుర్రలోని కొన్ని సిద్ధాంతాల ఆకులు పచ్చగానే ఉన్నై.
  👌👌👏👏

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: