సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    jansisrinivas999@gmail.com

    వాహ్….విభిన్న నేపధ్యాల విశిష్టమైన కథలు రెండూనూ…ఎంత హృద్యమైన అంశాలను మూడేసి నిముషాల్లో వ్యూవర్ ను దిగ్ర్భమలో ముంచేసే సినిమాలుగా చిత్రించారు….Hats off to the directors and kudos to your intro of valuable short movies Sir💐💐

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!