సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

 1. 1

  వర ప్రసాద్

  ఇదేం కధా? ఏం వుంది ఇందులో?
  మందు పార్టీ పెట్టుకుందామనుకున్న వారి ప్లాను, భార్య పుట్టింటి నుంచి రావడం వల్ల, భగ్నం అయింది. ఆ భార్య ఆ విషయం గ్రహించింది. — ఇదా కధ?
  కళలు అభవృద్ధి కాని రోజులలో రాసినట్టుంది, రాసిన విధానం.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!