సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Geeta Vellanki

    ఇలాంటి సినిమాలు కూడా ఉంటాయనీ, మేం చూడకుండా జాగ్రత్త పడేలా బాగా రాశారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™