సంచికలో తాజాగా

జంధ్యాల శరత్ బాబు Articles 4

"ఈనాడు"తో 36 సంవత్సరాల అనుబంధం. సామాజిక, సాహిత్య, ఆధ్యాత్మిక అంశాలంటే  ఎక్కువ మక్కువ. పన్నెండేళ్ళుగా హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!