సంచికలో తాజాగా

డా. కుమారస్వామి Articles 6

డా. వి.ఎ. కుమారస్వామి సంస్కృతాంధ్ర పండితులు. విశిష్ట కవి, వ్యాసకర్త. సంస్కృతాంధ్ర ఆంగ్ల భాషలలో బహుగ్రంథకర్త. "మేక సందేశం", "యయాతి మహి భర్త" వంటివి వీరి ప్రసిధ్ధ రచనలు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!