సంచికలో తాజాగా

డాక్టర్. పొట్లూరి రవి కిరణ్ Articles 1

ఎం.ఎస్. ఆఫ్తమాలజీ చదివిన డాక్టర్ పొట్లూరి రవికిరణ్ విజయవాడలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్- 'ఆఫ్తమాలజీ' గా పని చేస్తున్నాను. వారి స్వస్థలం నూజివీడు. కర్మస్ధలం- డాక్టర్ పిన్నమనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్, గన్నవరం.

All rights reserved - Sanchika™