సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    m.k.kumar

    హాస్యభరితంగా వుంది. చిన్న వాఖ్యాలు. పదాలు బాగున్నాయి. వాఖ్య నిర్మాణం బాగుంది. కథ చదువుతుంటే ఆసాంతం చదవాలనే తపన పుట్టింది. చేయి తిరిగిన రచయిత కథ రాశాడు అనడంలో సందేహం లేదు. కథలో దేవుడే గౌరికి లడ్డు ఇచ్చాడని చెప్పకుండా, వాడే ఆకలికి తీసుకున్నాడు అని చెపితే బాగుండేదేమో. కలికాలంలో దేవుడు గౌరికి కనబడినట్టు చూపడం కొంచెం అహేతుకంగా అనిపించింది. కథలో చివరి వాఖ్యం అవసరం లేదనిపించింది. కథ ఎత్తుగడ పూర్తిగా రచయిత వ్యక్తిగతం. ఇది నాకు అనిపించిన భావన. నా వ్యక్తిగతం. అన్యధా భావించకండి.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: