సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Sasikala Volety

  భలే సమస్య లక్ష్మిగారూ! మీపద్మ భర్తని గురించి చదువుతుంటే మావారితో నా స్వానుభవాలు కొన్ని గుర్తొచ్చాయి. పరిష్కారం బయటనుండి రావడం కష్టం ఇలాంటి కేసుల్లో. ఎప్పుడో గట్టిదెబ్బో, నమ్మకద్రోహమో ఎదురయితే కానీ వారు మారరు. మంచితనం వ్యసనం వీరికి. … శశికళ ఓలేటి

  Reply
  1. 1.1

   G.S.Lakshmi

   నిజమే శశికళగారూ, ఇలాంటివారు మారాలంటే వాళ్ళకే గట్టి దెబ్బలాంటిది తగలాని. అంతే.. సరిగ్గా చెప్పారు.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!