సంచికలో తాజాగా

6 Comments

 1. 1

  Shilpa mallikarjuna

  Cha ala correct ga chrpparu sir..👏👏

  Reply
 2. 2

  రామకృష్ణ

  నమస్తే సార్..
  పాలకుల దృక్పథంలో గతికీ, ప్రజల దృక్పథంలో గతికీ తేడా ఉందని నా అభిప్రాయం. ఏదైనా ఉదాహరణకు తీసుకోవచ్చు. బుల్లెట్ రైళ్లు వేగమైనవే కానీ సామాన్యుడు అందుకోలేడు కదా..
  మీ రచన ఈ వైరుధ్యాన్నీ పట్టుకుంటే బాగుండేది.

  Reply
 3. 3

  Madhu

  👌👌👌🏽👌

  Reply
 4. 6

  Gopi

  Good sir 👍

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!